เดอะ พรามารี ลาดพร้าว 101 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัดเดอะ พรามารี ลาดพร้าว 101 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ เพราะเรารู้ว่าทุกท่านคือคนสำคัญ ตอบแทน
คุณค่าความสำเร็จที่ท่านได้สร้างสรรค์สิ่งงดงามให้แก่สังคมและลูกหลาน เราจึงรังสรรค์วิถีการดูแล ปรับเปลี่ยน
แนวคิดรูปแบบใหม่ สู่การดูแลที่สุดด้วยหัวใจ เพื่อคนสำคัญที่สุดของคุณ ให้ทุกเวลามีคุณค่าคู่ควรกับบุคคลที่ คุณรัก

 

โปรโมชั่น พิเศษ ฉลองเปิดศูนย์ฯใหม่ วันนี้ ราคาเพียง 35,000 บาท ต่อเดือนเท่านั้น รีบด่วน!!!จำนวนจำกัด เปิดแล้ววันนี้!!!เดอะ พรามารี ลาดพร้าว101 คลินิกกายภาพบำบัด

ถึงเวลาที่ผู้สูงวัยจะมีความสุข
เราจะร่วมดูเเลเคียงข้างคุณ ด้วยสังคมคุณภาพเเละการดูเเลอย่างเหนือระดับการดูแลจะเน้นการดูแลแบบองค์รวม Holistic care คือ
1.จิตใจ (Mental Health) จิตใจมีความสุข รื่นเริง ไม่มีความเครียด
2.ร่างกาย (Physical Health) ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
3. สังคม (Social Health) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข สันติภาพ
4. จิตวิญญาณ (Spiritual Health) ความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิต